Inscripció

Inscripcions

La inscripció inclou l'assistència a les masterclases, tallers, sessions pràctiques, col·loquis, activitats i activitats del programa.

Preus

Preu general: 90 €
Preu per a residents a Formentera: 45 €
El preu del programa no contempla un descompte per a assistir activitats puntuals. Per a assistir només a un dia o a sessions concretes, cal abonar igualment l'import complet.

Procediment d’inscripció:

A través de la pàgina de l’OVAC, es pot omplir el formulari d’inscripció i realitzar el pagament mitjançant la passarel·la de pagament. Si no aconseguiu finalitzar aquest procés amb èxit, podeu escriure a visitaformentera@gmail.com (Natalia o Susana) us informareu i s’informaran de com fer el pagament per formalitzar la inscripció.

Enllaç OVAC: https://ovac.conselldeformentera.cat/ovac/castellano/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp
Aquí clicar "Serveis" => Turisme => inscripció Formentera Zen => tramitar

A l'hora de fer la inscripció, s'ha de fer el pagament obligatòriament en línia. Si no, es generen autoliquidacions pendents en la plataforma i la inscripció no és vàlida.
En cas de tenir problemes a l'hora de fer el pagament, contactau amb formenterazen@conselldeformentera.cat.
Per altres consultes sobre el festival (programa, talents, necessitats, etc.), contactau amb comunicacion@purobienestar.es o al 627 364 857 (WhatsApp).

Devolucions:
Només te dret a la devolució de la taxa de matrícula l'alumnat que és vegi afectat per la supressió del programa "Formentera "Zen" als quals s'hagi matriculat com a conseqüència d'una decisió del Consell Insular de Formentera de suprimir l'esdeveniment programat. Els motius familiars, personals, laborals, d’incompatibilitat horària, etc. no donen dret a la devolució de la taxa de matrícula si el curs és continua impartint.