Inscripció

Aforament complet!

Moltes gràcies a tots pel vostre interès i esperem poder seguir comptant amb vosaltres en properes edicions.


Inscripcions

La inscripció inclou l'assistència a les masterclases, tallers, sessions pràctiques, col·loquis, activitats i activitats del programa.

Preus

Preu general: 90 €
Preu per a residents a Formentera: 45 €
El preu del programa no contempla un descompte per a assistir activitats puntuals. Per a assistir només a un dia o a sessions concretes, cal abonar igualment l'import complet.

Devolucions:
Només te dret a la devolució de la taxa de matrícula l'alumnat que és vegi afectat per la supressió del programa "Formentera "Zen" als quals s'hagi matriculat com a conseqüència d'una decisió del Consell Insular de Formentera de suprimir l'esdeveniment programat. Els motius familiars, personals, laborals, d’incompatibilitat horària, etc. no donen dret a la devolució de la taxa de matrícula si el curs és continua impartint.

A conseqüència de la pandèmia de coronavirus, el Consell Insular de Formentera facilitarà el reemborsament de la inscripció de Formentera Zen 2020 si no es pogués celebrar l'esdeveniment per aquesta causa. Així mateix, si es tractàs d'una impossibilitat individual relacionada amb la covid-19 per part d'algun dels assistents, aquesta haurà de justificar-se amb l'aportació de la documentació corresponent.

Agraïm la confiança dipositada en l'organització de l'esdeveniment i assumim el compromís d'adaptar-nos a les circumstàncies que puguin afectar particularment els nostres assistents.